De VZW Parochiale werken, Dekenaat Halle, afdeling 2, Vroenenbosstraat 5, 1653 Dworp, stelt de parochiezaal ter beschikking voor :

  1. Eetfestijnen
  2. Allerlei privé-feestelijkheden zoals banketten en maaltijden.
  3. Allerlei activiteiten van sociaal-culturele, kunstzinnige of informatieve aard zoals vergaderingen, lezingen, voorlichtingsavonden, projecties, theater-, dans-, zang- en muziekopvoeringen, cursussen en vormingsavonden.
  4. Beurzen en tentoonstellingen.
  5. Alle andere activiteiten (bv. Feesten met discobar) zijn voorafgaandelijk onderworpen aan de toestemming van het bestuur van de VZW Parochiale Werken Halle, afd 2 Dworp te contacteren via de toezichthouder.

De VZW Parochiale werken, Dekenaat Halle, afdeling 2, Dworp, stelt de parochiezaal NIET ter beschikking voor :

  1. Activiteiten die in één of andere vorm in strijd kunnen zijn met de democratische basisprincipes van onze samenleving of die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.
  2. Activiteiten van politieke aard met als doel het voeren van propaganda of het opvoeren van gastsprekers.
  3. Geen enkele gebruiker mag de infrastructuur onderverhuren of laten gebruiken door iemand anders.
  4. De lokalen worden niet verhuurd voor het inrichten van fuiven, T.D.’s, bals.